NYHETER:

Urvattnat förslag om EU-lag för ökade krav på företag

Textilindustrin är en av flera sektorer som anses vara särskilt riskfylld i EU-kommissionens nya lagförslag om en bindande lagstiftning för företag att göra risk- och konsekvensanalyser. Foto: AP Photo/A.M. Ahad

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Urvattnat förslag om EU-lag för ökade krav på företag

På onsdagen presenterade EU-kommissionen det lagförslag som syftar till att stärka kraven på företags ansvar att inte inverka negativt på mänskliga rättigheter och miljö. Men lagförslaget omfattar bara företag med fler än 500 anställda och riskerar därmed att bli urvattnat menar flera civilsamhällesorganisationer.

Av Bella Frank

EU | Redan på tisdagen kunde Euractiv, som hade tagit del av läcka dokument, rapportera att lagförslaget kommer att göra det obligatoriskt för medlemsstater att anta direktivet eller uppdatera sina egna lagstiftningar på området om sådana redan finns. Syftet är att företag ska tvingas göra risk- och konsekvensanalyser för att förhindra och lindra människorättsbrott och miljöbrott i hela verksamheten och hela värdekedjan, det vill säga även deras underleverantörer. 

Lagen föreslås gälla företag som har fler än 500 anställda och som har en årlig omsättning av över 150 miljoner euro. Inom vissa sektorer som anses särskilt riskfyllda som textil-, jordbruks- och gruvindustrin, omfattas även företag som har fler än 250 anställda och en omsättning på mer än 40 miljoner euro. ”Små och mellanstora företag som inkluderar mikroföretag och som i stort utgör omkring 99 procent av alla företag i unionen exkluderas” från kravet lyder lagförslaget. 

Lagförslaget omfattar däremot vissa företag från tredje land, om dessa har en omsättning på 150 eller 40 miljoner euro beroende på vilken sektor det gäller. Enligt EU-kommissionen kommer omkring 4 000 företag som inte är baserade i EU att omfattas, rapporterar Euractiv. 

”Företag har alltid ett ansvar”

Från civilsamhället som länge har arbetat med att få till stånd en lagstiftning på området, en så kallad human rights due diligence-lag, på EU-nivå är reaktionerna dubbla. Å ena sidan välkomnas att EU-kommissionen nu har lagt ett lagförslag efter att ha skjutits upp flera gånger tidigare, å andra sidan kritiseras det faktum att det bara kommer att gälla en liten del av företagen i EU. 

– Det är tyvärr helt feltänkt att utgå från företags storlek när det handlar om att skydda människor och miljön. Riskerna blir inte per automatik mindre för att du har 450 anställda i stället för 500. Företag har alltid ett ansvar, och ska göra det som är rimligt utifrån deras kapacitet och verksamhet, säger Anna Åkerblom, jurist och ansvarig för arbetet med hållbara leverantörskedjor på Swedwatch i ett pressmeddelande. 

Ett annat problem som organisationer som Swedwatch, Amnesty International och Fair Action pekar på är att lagförslaget inte innehåller det som krävs för att möjliggöra att människor som drabbas kan driva rättsprocesser på ett görligt sätt, inom rimliga tidsramar och som begränsar kostnaderna för att sådana processer.

– ­Om man inte tar större hänsyn till offrens situation kan detta bli något som i praktiken omöjliggör juridiska processer mot företag från exempelvis småbrukare, urfolk eller lokala människorättsförsvarare, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare på ForumCiv.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.