NYHETER:

Företag vill ha EU-lag om risk- och konsekvensanalys

Ikea, Ericsson, Weleda och International Cocoa Initiative finns bland de företag och organisationer som uppmanade EU att anta en obligatorisk och juridiskt bindande lagstiftning som ska gälla alla företag som agerar på EU-marknaden. Foto: Johan Nilsson / TT

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Företag vill ha EU-lag om risk- och konsekvensanalys

Fler än hundra företag, investerare och näringslivsorganisationer uppmanar EU att skyndsamt anta en lag om att företag måste göra risk- och konsekvensanalyser, så kallad human rights due diligence, för att skydda miljö och mänskliga rättigheter i deras verksamheter. Ett lagförslag väntas läggas av EU-kommissionen den 23 februari men har skjutits upp två gånger tidigare.

Av Bella Frank

EU | Ikea, Ericsson, Weleda och International Cocoa Initiative finns bland de företag och organisationer som på tisdagen i förra veckan uppmanade EU att anta en obligatorisk och juridiskt bindande lagstiftning som ska gälla alla företag som agerar på EU-marknaden oavsett storlek.

Lagstiftningen bör också baseras på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och på OECD:s riktlinjer för multinationella företag menar undertecknarna. Gör en sådan lag det kan den bidra till ett paradigmskifte tror undertecknarna.

– Den här lagstiftningen har potential att skapa en jämn spelplan för företag att hantera sin påverkan på miljö och mänskliga rättigheter, säger Peter van der Werf från Robeco, ett av företagen som har undertecknat uttalandet, till Euractiv.

En EU-lag som gör det obligatoriskt för alla företag som verkar inom unionen att göra risk- och konsekvensanalyser har länge varit på gång. Redan i april 2020 meddelade EU:s justitiekommissionär Didier Reynder att han planerade att lägga fram ett lagförslag för att se till att företagens verksamhet och leverantörskedjor inte bidrar till brott mot mänskliga rättigheter eller till miljöbrott. I mars förra året röstade EU-parlamentet med stor majoritet ja till att lagstifta om företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

En studie som beställdes av EU-kommissionen kom i februari 2020 fram till att bara ett av tre företag gör risk- och konsekvensanalyser som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och miljöpåverkan. Samtidigt svarade 70 procent av respondenterna inom affärssektorn att de ville se ett obligatoriskt regelverk eftersom detta skulle skapa en jämlik spelplan.

I en studie av Fair Action och Amnesty Sverige 2020 framkom att bara omkring hälften av de granskade svenska företagen gjorde uppföljningar om huruvida deras policy för mänskliga rättigheter efterlevdes i hela verksamheten och i hela leverantörsledet.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.