Ledare

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Även ren energi kräver omsorg om miljön

Av Daniela Portocarrero

Användandet av vattnets kraft har en historia på över 2 000 år. En idé som började i Kina och Sydamerika spred sig successivt över världen och lade så småningom grunden till de enorma komplex som i dag blivit synonyma med jordens gröna framtidsvision. Som allt annat har också dessa gigantiska projekt både ekologiska och sociala effekter.

Vattenkraftverk är en viktig förnybar energikälla. När den väl är utbyggd kan den generera enorma mängder energi och möta vårt omättliga energibehov. Vattenkraftverk tenderar dock att ha en enormt negativ påverkan på de redan existerande ekosystemen i de vattendrag vars kraft vi vill utnyttja. Den biologiska mångfalden blir negativt påverkad genom förändringar i vattenflödet samt bromsningen av fiskarnas och andra migrerande arters vandringsvägar. Effekterna kan ta död på arter samt förstöra en naturlig process av näringsflöden som både människor och djur är beroende av för sin överlevnad.

I vårt eget avlånga land kommer över 40 procent av elen från vattenkraftverk, något som man stolt påpekar i miljödiskussioner med andra länder. Enligt Världsnaturfonden har vi runt 2 100 vattenkraftsdammar och mer än 7 000 övriga dammar. Flertalet är byggda i en tid då effektivisering prioriterades framför miljön, med ett mål att maxa produktionen av energi för att möta industrialiseringens behov. En effekt av vår till synes gröna energi är att vi i dag inte kan se mycket naturligt strömmande vatten i Sverige.

Kina, där idén att fånga vattnets kraft förverkligades för väldigt länge sedan, är en av världens storsatsare inom de investeringar som krävs för nya infrastrukturprojekt för att lösa utvecklingsländernas energibrist. I en global strävan att uppnå västvärldens standard glider Kina in och surfar på världens dåliga samvete och brist på analytisk kunskap. I regioner som Latinamerika eller delar av Afrika startas sedan enorma byggen för att fånga in och utnyttja naturens naturliga strömmar.   

Kinesiska ingenjörer, ofta från landets statliga bolag, har bland annat invaderat områden som Amazonas och är därmed en aktiv del av att förvandla regnskogen till en savann. När vattenkraftverk byggs eller används utan någon typ av hänsyn till miljön runt omkring, eller när små samhällens vattendrag helt plötsligt saktas ner eller stannas upp till följd av vårt energibehov, då är vattenkraftverk rent ut sagt dåliga. I en miljö som Amazonas, som vid för mycket påverkan kan höja jordens temperatur med en grad, bör man vara försiktig i alla aktiviteter som kan störa dess ekosystem.

Att sluta använda Sveriges redan byggda vattenkraftverk har så klart i sig ingen logik, kraftverken är redan byggda och tillför nu ren energi. Att däremot stödja vattenkraftsprojekt i utvecklingsländer kräver mycket mer eftertanke. Det krävs bland annat en medvetenhet kring investerares baktankar. Det vi som engagerade privatpersoner kan göra är att utbilda oss och sprida kunskapen som storbolagen jobbar för att dölja.

Västkustens salta hav.

Falsk marknadsföring och greenwashing.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.