En etiopisk hushållsarbetare gråter utanför det etiopiska konsulatet i Libanon. Ett stort antal etiopiska hushållsarbetare har förlorat jobbet under coronakrisen, ett öde de delar med miljontals hushållsarbetare världen över. Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Nyheter

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Världens 55 miljoner hushållsarbetare riskerar förlora jobbet

Coronapandemin hotar levebrödet för 55 miljoner hushållsarbetare i världen. Tre fjärdedelar av dem riskerar att förlora arbetet på grund av nedstängningarna. Och ingen socialförsäkring täcker denna yrkesgrupp. Det visar nya uppgifter från den Internationella arbetsorganisationen ILO.

Av Christin Sandberg

VÄRLDEN ILO pekar ut Sydostasien och Stilla havet som värst drabbat. Där är 76 procent av hushållsarbetarna i riskzonen för att förlora sin inkomst helt, tätt följt av Afrika, med 72 procent och Europa med 45 procent.

En majoritet, 37 miljoner, av hushållsarbetarna i världen är kvinnor.

Uppgifterna har ILO tagit fram i samband med att ILO-konvention 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare fyller nio år.

I Latinamerika är det mellan 11 och 18 miljoner, varav 93 procent kvinnor, som arbetar som hushållsarbetare. Närmare 80 procent av dem arbetar i den informella sektorn, vilket gör att arbetsvillkoren är undermåliga och det sociala skyddsnätet obefintligt.

Ingen ersättning

I många länder har restriktionerna som införts på grund av pandemin varit så strikta att hushållsarbetarna inte har kunnat fortsätta gå till jobbet. Den stora majoritet som saknar ett formellt kontrakt har inte kunnat få rätt till någon form av ersättning.

– Covid-19-krisen har framhävt informella hushållsarbetares särskilda sårbarhet och det pressande behovet av att de på ett effektivt sätt ska inkluderas inom området för arbetsrättsligt- och socialt skydd, säger Claire Hobden, ILO-chef med ansvar för utsatta arbetare.

Endast tio procent av hushållsarbetarna globalt täcks av någon slags socialförsäkring och har rätt till ersättning vid sjukdom och arbetsskada, tillgång till hälso- och sjukvård och arbetslöshetsersättning.

Hamnat på gatan

Deras inkomst beräknas utgöra 50 procent av genomsnittsinkomsten för en anställd i regionen. Många hushållsarbetare tjänar dock inte mer än 25 procent av medianlönen. Det innebär att de flesta saknar besparingar att luta sig tillbaka mot i kristider.

I en del regioner i världen är majoriteten av hushållsarbetarna migrantkvinnor som förutom att tjäna sitt eget levebröd försörjer hela familjer i hemlandet.

Uteblivna löner och stängda kontor för att skicka hem pengar, så kallade remitteringar, har gjort att många nu går hungriga. Det innebär också en ökad psykisk stress att veta att barn och föräldrar i hemlandet inte får pengar till nödvändiga inköp såsom mat och mediciner.

En del hushållsarbetare som bor i familjerna de arbetar hos har blivit kvar där under karantänen. Många har fått arbeta mer än vanligt med eller utan lön. Andra har hamnat på gatan. Det är en riskfylld miljö, där kvinnorna dels riskerar att utsättas för övergrepp dels falla offer för människohandel, varnar ILO.

Dela artikeln: 

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.