Christin Sandberg

Hoten mot freden

🔶 KONFLIKT – GLOBALA MÅLEN: Förutsättningarna för att uppnå nummer 16 av de Globala -målen – fredliga och inkluderande samhällen – har minskat under pandemiåret.

Ingen ska 
lämnas efter

🔶 KONFLIKT GLOBALA MÅLEN: Att kunna gå i skolan är både en rättighets- och demokratifråga. Under det senaste året har den rådande coronapandemin ställt till det rejält för världens barn.

Bidens historiska möjligheter

🔶 ESSÄ: För att Biden ska lyckas där hans föregångare har misslyckats i Israel-Palestina-konflikten, måste han reparera den allvarliga skada som Trump har vållat hela fredsprocessen.