NYHETER:

Ituc: Satsa på omsorgssektorn

Palestinska kvinnor på internationella kvinnodagen i Gaza City, tisdagen den 8 mars 2022. Foto: TT/AP Photo/Adel Hana

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Ituc: Satsa på omsorgssektorn

Av Bella Frank

ARBETE | Två år efter att covid-19 förklarades vara en global pandemi är antalet jobb som har gått förlorade fyra gånger fler än under finanskrisen 2009. För kvinnor är läget särskilt allvarligt – 13 miljoner färre kvinnor hade ett lönearbete 2021 jämfört med 2019. Därför är det viktigt att åtgärder för ekonomisk återhämtning har ett genusperspektiv menar Internationella fackliga samorganisationen Ituc i ett pressmeddelande i samband med den internationella kvinnodagen.

Ituc betonar att bland kvinnor är det redan utsatta grupper som har drabbats hårdast – rasifierade, migrantarbetare, urfolkskvinnor och kvinnor som jobbar i den informella sektorn är grupper som Ituc nämner.

Ituc har i flera år arbetat för upprättandet av ett nytt samhällskontrakt vilket uppmanar till skapandet av 575 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2030 liksom att åtminstone en miljard arbetstillfällen som nu sker inom den informella sektorn ska övergå i den formella ekonomin.

För att nå de målen vill Ituc att stora satsningar görs globalt inom utbildning, hälsa och socialt arbete. Ituc pekar på att två tredjedelar av arbetsstyrkan inom den globala omsorgssektorn är kvinnor och att många av dem är underbetalda och tvingas jobba i den informella sektorn.

”Vi kräver anständigt arbete för omsorgsarbetare, med säkra arbetsvillkor, tillräckliga löner och socialt skydd”, skriver Ituc.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.