NYHETER:

USA:s aborträtt tas upp i HD

Protest mot abort utanför Jackson Women’s Health Organizations klinik i Jackson, Mississippi. På onsdag behandlar USA:s högsta domstol en abortlag som direkt utmanar den aborträtt som kom till stånd 1973 i och med Roe v Wade. Foto: TT/AP Photo/Rogelio V. Solis

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

USA:s aborträtt tas upp i HD

På onsdag behandlar USA:s högsta domstol en abortlag som direkt utmanar den aborträtt som kom till stånd 1973 i och med Roe v Wade. Det är en abortlag i Mississippi som förbjuder abort efter femtonde graviditetsveckan – i strid med Roe v Wade enligt vilken abort är tillåtet till dess ett foster är livsdugligt – som står i fokus.

Av Bella Frank

USA | Det finns bara en enda abortklinik i Mississippi men även den kan komma att tvingas stänga om Högsta domstolen (HD) väljer att tillåta delstatens abortlag från 2018. På onsdag ska muntlig förhandling hållas i fallet Dobbs v Jackson Women’s Health Organization för att komma fram till om lagen är grundlagsenlig eller ej, och fallet anses vara det största hotet mot Roe v Wade på senare år.

Lagen har varit blockerad efter beslut i lägre rättsinstanser men det är inte bara lagen i sig som domarna i HD ska ta ställning till. I somras begärde Mississippis chefsåklagare Lynn Fitch att den grundlagsenliga aborträtten som slogs fast i HD genom Roe v Wade 1973 och på nytt genom fallet Planned Parenthood v Casey 1992 bör rivas upp. Lynn Fitch menar att båda HD-besluten är ”flagrant felaktiga” och att delstaternas lagstiftande församlingar bör få större möjligheter att införa begränsningar i aborträtten, rapporterar Reuters.

Om Roe v Wade rivs upp kommer det att vara upp till de enskilda delstaterna att själva lagstifta om abort, och enligt the Guttmacher Institute kan man vänta sig att 26 delstater kommer att förbjuda abort om Roe v Wade faller. 21 av dessa delstater har redan lagar eller grundlagstillägg som kan börja gälla direkt om Roe v Wade antingen faller eller försvagas.

– Om Roe faller så är hälften av delstaterna i landet beredda på att förbjuda abort helt. Kvinnor i reproduktiv ålder i USA känner inte till en värld där de inte har den här grundläggande rättigheten, och vi kommer att kämpa för att de inte kommer att göra det heller, säger Nancy Northup, ordförande för the Center for Reproductive Rights som är en av de organisationer som har stämt Mississippi för dess abortförbud efter den femtonde graviditetsveckan, till Reuters.

Det är oklart hur HD kommer att agera i frågan men domstolens sammansättning har fått en konservativ slagsida efter att den förre presidenten Donald Trump lyckades tillsätta hela tre domare till HD under sin hittills enda mandatperiod – så många har ingen president tillsatt sedan Ronald Reagan på 1980-talet. Då de tre nytillträdda – Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett – är 55 år eller yngre kommer de också sannolikt att kunna prägla rätten under lång tid – enligt en analys från Pew Research Center sitter domare i den åldern i genomsnitt i nästan två decennier.

Med Gorsuch, Kavanaugh och Coney Barrett, har HD en starkt konservativ majoritet med 6–3. Det faktum att HD har valt att ta upp fallet är också i sig en oroväckande signal menar the Guttmacher Institute, ett forskningsinstitut som stöder rätten till fri abort. Institutet menar att detta tyder på att HD ”är villig att omvärdera lagenligheten” av abort, och detta i kombination med att rätten också i september i år valde att inte blockera den kontroversiella abortlagen i Texas som förbjuder abort efter sjätte veckan, kan vara en indikation på hur HD kommer att besluta i detta fallet.

Om Roe v Wade faller eller försvagas kommer aborträtten att urgröpas ytterligare med konsekvensen att många gravida, kvinnor, transmän och ickebinära, i en lång rad delstater kommer att tvingas göra långa resor för att få tillgång till abort. För gravida i Texas, i nuläget beräknas det finnas sju miljoner kvinnor i reproduktiv ålder. För 75 procent av dem är den närmsta delstaten utan abortförbud Kansas, vilket innebär en genomsnittlig resa på omkring 87 mil om Texas inför ett totalförbud. För gravida i Mississippi skulle den genomsnittliga resan vara omkring 80 mil för att antingen ta sig till Illinois eller North Carolina. Ett annat alternativ skulle kunna vara att köpa abortpiller online som kan tas i hemmet om man är relativt tidigt i graviditeten.

Fallet som nu ska behandlas är alltså en specifik utmaning av den grundlagsstadgade aborträtten och även om Roe v Wade har utmanats tidigare så ses detta fall som särskilt oroväckande ur ett aborträttsperspektiv. Samtidigt är en majoritet amerikaner fortfarande för Roe v Wade. Enligt en opinionsundersökning som ABC News och Washington Post har låtit göra och som offentliggjordes i mitten av november stöder 60 procent Roe v Wade och bara 27 procent vill se den rivas upp. Bland gruppen liberaler är siffran 87 procent, och bland demokrater ligger stödet på 82 procent. 71 procent av alla kvinnor under 40 stöder Roe v Wade medan 54 procent av männen i den åldersgruppen gör det.

Innan Roe v Wade var illegal abort utbrett i USA. Enligt the Guttmacher Institute genomfördes mellan 700 000 och 800 000 illegala aborter under 1950- och 1960-talet, något som framför allt drabbade marginaliserade och fattiga kvinnor. Mer bemedlade kunde ofta betala en läkare som var villig att genomföra en säker abort trots förbudet, och ytterligare andra grupper av rika kvinnor reste ofta till London.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.