NYHETER:

Satsningar på jämställdhet i klimatarbetet utlovas

Marionettdockan ”Little Amal” som symboliserar en syrisk flyktingflicka anlände till Glasgow och klimattoppmötet Cop 26 på tisdagen då bland annat kvinnor och jämställdhet inom ramen för arbetet mot klimatförändringarna stod i fokus. Foto: AP Photo/Alberto Pezzali

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Satsningar på jämställdhet i klimatarbetet utlovas

80 procent av de människor som tvingas flytta som följd av klimatförändringar är kvinnor och barn. Inför tisdagen då klimattoppmötet Cop 26 fokuserade på genus och jämställdhet har den brittiska regeringen utlovat satsningar på kvinnor och jämställdhet i arbetet mot klimatförändringar. Under dagen talade både USA:s talman Nancy Pelosi liksom Skottlands förstaminister Nicola Sturgeon.

Av Bella Frank

KLIMAT | – Om jag styrde världen skulle jag framför allt investera i kvinnors och flickors utbildning, sade Nancy Pelosi under Cop 26-mötet om jämställdhet i klimatarbetet i Glasgow på tisdagen, rapporterar The Scotsman. Pelosi har rest till mötet i Glasgow med ett 20-tal amerikanska politiker, bland andra Alexandria Ocasio-Cortez.

Flickors utbildning riskerar att störas kraftigt av klimatrelaterade katastrofer men deras utbildning ses också som en viktig pusselbit för att adressera klimatkrisen. När familjer drabbas av torka som förvärras av klimatförändringar riskerar flickornas utbildning vara det första som man drar in på. Enligt beräkningar som gjorts av Malala Fund kan fyra miljoner flickors utbildning hindras av klimatrelaterade händelser under 2021, rapporterar Euronews.

Skottlands förstaminister och ledare av Scottish National Party, Nicola Sturgeon, kallade klimatförändringarna och arbetet emot dem för en feministisk fråga. Hon betonade också att kvinnors och flickors erfarenhet måste lyftas i arbetet mot klimatförändringar:

– Och vi måste se till att kvinnors röster står i centrum när man skapar och implementerar lösningar på klimatförändringar, sade hon rapporterar The Daily Record.

Brittisk satsning

Den brittiska regeringen meddelade på tisdagen en satsning om 165 miljoner pund på arbetet mot klimatförändringar med syfte att också främja kvinnors ledarskap i arbetet liksom jämställdhet. FN har pekat på att en stor majoritet av världens fattiga utgörs av kvinnor och många kvinnor försörjer också sig och sin familj genom småskaligt jordbruk som är särskilt sårbart för klimatförändringar.

– Det är kvinnor, flickor och de som redan är mest marginaliserade som kommer att drabbas hårdast av klimatförändringar. Men de har också en viktig roll att spela i att adressera klimatkrisen, säger den brittiska handelsministern Anne-Marie Trevelyan som också är ordförande för genusdagen under Cop 26 i ett pressmeddelande på regeringens hemsida. 

Omkring 45 miljoner pund som nu utlovas av den brittiska regeringen går till att stärka lokalsamhället och kvinnogrupper på gräsrotsnivå i Asien och Stillahavsområdet i syfte att ”utmana ojämställdhet och för att anpassa till effekterna av klimatförändringar”. Ett annat program i Bangladesh ges 120 miljoner pund för att ”förhindra föroreningar, skydda den biologiska mångfalden, stärka förnybar energi” bland annat och för att samtidigt stärka kvinnors position i landet. 

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.