NYHETER:

Muntlig argumentation om Texas abortförbud i HD

Demonstranter kräver aborträtt i New York i början av oktober. På måndagen hördes argument för och emot Texas hårda abortförbud i USA:s högsta domstol. Foto: AP Photo/Mary Altaffer

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Muntlig argumentation om Texas abortförbud i HD

Muntlig argumentation av Texas kontroversiella abortlag SB 8 som förbjuder abort efter sex veckor hördes på måndagen i USA:s högsta domstol (HD). Texaslagen är utformad för att kringgå juridisk prövning genom att lägga ut upprätthållandet av förbudet på enskilda medborgare.

Under måndagen hördes argument från en grupp av abortkliniker och det federala justitiedepartementet, liksom av advokater som representerar Texas. Enligt flera bedömare kan HD komma att besluta att låta abortklinikerna pröva lagen. 

Av Bella Frank

USA | Utfrågningen i HD direktsändes under måndagen på bland annat Youtube. Frågan som står i fokus är om delstaten Texas – vars abortförbud började gälla den 1 september i år – kan låta enskilda medborgare upprätthålla förbudet eller ej, liksom om HD har möjlighet att blockera lagen i nuläget.

Texas abortförbud, SB 8, är utformad så att det är enskilda medborgare som genom stämningar av abortkliniker och alla andra som är inblandade i att möjliggöra en abort efter sjätte graviditetsveckan som ska upprätthålla förbudet. Den medborgare som lyckas med en sådan stämning kan belönas med 10 000 dollar vilket innebär att lagen i praktiken gör sig beroende av en form av prisjägare. Syftet är att undvika kostsamma stämningar mot delstaten, liksom göra det svårare för HD att stoppa den.

Det är två olika stämningar av lagen som nu diskuteras, dels av flera abortkliniker i Texas, dels av det federala justitiedepartementet representerat av Elizabeth Prelogar, en av landets högsta jurister, som i sin argumentation menade att Texaslagen utgör ”en attack mot den här rättens makt att tala om vad lagen är”, att den ställer sig ovanför konstitutionen, och att USA:s regering måste försvara konstitutionens suveränitet.

Svårt att blockera

Domare Clarence Thomas, som för övrigt gratulerades i inledningen på måndagsförmiddagen lokal tid för att han nu suttit i HD i 30 år, bad Elizabeth Prelogar att ge exempel på hur den federala regeringen har ingripit på det här sättet i andra fall. Elizbeth Prelogar menade att den federala regeringen inte bara stämmer Texas på grund av att lagen strider mot konstitutionen utan just för att den har utformats på sådant sätt att upprätthållandet har lagts ut på enskilda medborgare.

Detta gör det också svårare att blockera lagen. För det är inte själva lagen som blockeras, utan det är istället tjänstemän som blockeras från att upprätthålla en lag som anses grundlagsvidrig. Men när lagen nu inte upprätthålls av tjänstemän utan av enskilda medborgare blir frågan om hur dessa ska blockeras från att göra detta, rapporterar The Guardian. 

En annan aspekt som diskuterades utförligt var huruvida lagen får blockeras preventivt eller om den först måste prövas i lägre instanser, för att därefter granskas av HD, en process som sannolikt skulle ta flera år. Ett argument som lades fram är att abortkliniker i Texas har möjlighet att utmana lagen genom att fortsätta utföra aborter även efter sjätte graviditetsveckan för att därmed få frågan prövad, något som dock försvåras av att alla som på något sätt bidrar till en sådan abort kan bli stämda.

Tvingas resa

Det innebär att det inte bara blir abortkliniker som kan stämmas utan enskilda läkare, sjuksköterskor, administrativt anställda eller till och med Uberförare som kör en kvinna till en abort. I Texas har också de flesta som tillhandahåller abort valt att följa lagen och inte utföra abort efter den sjätte veckan vilket tvingar kvinnor att resa till andra delstater för att få abort efter det – en tidpunkt innan många inte ens känner till att de är gravida.

– Villkoren i den här lagen har förhindrat varje kvinna i Texas att utnyttja en konstitutionell rättighet, som har förkunnats av den här rätten. Det är inte något hypotetiskt. Det är något verkligt, sade domaren Elena Kagan i ett meningsutbyte med Texas advokat Judd Stone II.

Marc Hearron som företräder abortklinikerna bakom stämningen menade att om HD inte ingriper kan andra delstater följa efter:

– Det kommer att utgöra en vägkarta för andra delstater att avskaffa andra rättigheter som har erkänts av den här rätten, sade Marc Hearron.

Fler rättigheter i fara

Elizabeth Prelogar var inne på samma spår när hon avslutade sin argumentering med att betona att om Texas tillåts att lägga ut upprätthållandet av lagen på sina enskilda medborgare så kommer inte någon ”konstitutionell rättighet vara säker, inget konstitutionellt beslut i den här domstolen vara säkert”:

– Det skulle vara en outhärdlig situation, sade hon.

Det är oklart vad HD kommer att besluta eller när ett beslut kommer. Men flera bedömare menade att både Brett M Kavanaugh och Amy Coney Barrett kan komma att ansluta sig till de liberala domarna och därmed backa åtminstone abortklinikernas rätt att stämma Texas för lagen. Brett M Kavanaugh frågade bland annat om inte en motsvarande lag skulle kunna innebära att vapenmotståndare inför en lag som säger att den som säljer ett automatvapen kan stämmas av en privatperson för en miljon dollar.

Enligt bland andra New York Times tydde frågor från de två domarna att de anser att utformningen av lagen kan vara skäl att ge klinikerna rätt att få den prövad. Däremot menar tidningen att det är mer tveksamt om HD kommer fram till att Biden-administrationen kan göra detsamma. Men även om HD beslutar abortklinikernas fördel så kommer fallet ändå först tas upp i lägre instanser och det är oklart om lagen tills dess att den har prövats kommer att blockeras eller ej. 

Roe v Wade kan rivas upp

Aborträttsförespråkare har länge varnat för att aborträtten i USA riskerar att hävas – flera delstater har infört abortförbud i olika former som vars uttalade syfte är att utmana Roe v Wade, och flera delstater har också abortförbud som automatiskt skulle börja gälla om så sker.

HD kommer att diskutera ett annat rättsfall den 1 december som direkt utmanar och riskerar att riva upp Roe v Wade. Det är Mississippi som har förbjudit i princip alla aborter efter femtonde graviditetsveckan i strid med aborträtten som tillåter abort så länge fostret inte anses livsdugligt. Fallet Dobbs v Jackson Women’s Health Organization kommer att innebära en prövning huruvida alla delstatslagar som förbjuder abort så tidigt i graviditeten är grundlagsvidriga eller ej, rapporterar NPR.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.