KONFLIKT:

Outsourcat abortförbud i Texas

Antiabort-demonstranter utanför Högsta domstolen i juni 2020. Foto: Patrick Semansky/AP/TT

KONFLIKT

Dela på facebook
Dela på twitter

Outsourcat abortförbud i Texas

Den 20 september stämdes läkaren Alan Braid i Texas av två personer för att ha utfört en abort i strid med delstatens nya abortlag SB 8 som förbjuder abort efter sjätte graviditetsveckan. Texaslagen – som temporärt har stoppats av en federal distriktsdomare – har trätt i kraft i en tid då det globalt sett har skett flera framsteg för aborträtten men där den i USA redan har inspirerat andra delstater som Florida att följa efter.

Av Bella Frank 

Det var i Waskom det började. I juni 2019 röstade fem män för att göra staden med omkring 2 000 invånare till ”en fristad för de ofödda”. Beslutet var enhälligt och sågs som en preventiv åtgärd – för att förhindra att abortkliniker skulle etableras i staden efter att granndelstaten Louisiana några månader tidigare hade infört ett så kallat hjärtslagsförbud, det vill säga abortförbud efter att ett fosters hjärtslag kan upptäckas.

Bara ett par veckor innan Waskoms abortförbud röstades igenom hade Louisiana blivit den femte delstaten det året att förbjuda abort efter sjätte graviditetsveckan. Dessutom infördes krav på att alla läkare som utför aborter skulle ha rätt att skriva in patienter på närliggande sjukhus, vilket skulle ha inneburit att åtminstone två av tre av delstatens abortkliniker skulle tvingas stänga.  

Det abortförbud som Waskom lanserade skiljde sig dock från andra abortlagar. För att inte förbudet skulle rivas upp av högre rättsinstanser valde man att skriva in i lagen att det inte är stadens myndigheter, tjänstemän eller politiker som har rätt att upprätthålla lagen. Det är istället enskilda medborgare som genom stämningar mot de som tillhandahåller abort eller som hjälper någon att genomgå en abort som upprätthåller förbudet.

Skiftande strategier

1973 garanterades rätten till abort i USA genom Högsta domstolens beslut i Roe v Wade och motståndet mot Roe v Wade har pågått oavbrutet sedan dess, men strategin har skiftat. Inför och strax efter Roe v Wade hade abortmotståndarna baserat sina argument på framför allt det man såg som ”rätten till liv” och fokus var inledningsvis att få till stånd en grundlagsändring som garanterade det ofödda fostrets liv. 

Men under 1970-talet insåg abortmotståndarna att en sådan förändring skulle ta tid att få igenom och därför sökte man alternativa vägar att begränsa aborträtten på genom ”moderata lagar om förbud mot vissa tillvägagångssätt och krav på informerat samtycke” skriver juridikprofessorn Mary Ziegler i boken Abortion and the Law in America: Roe v. Wade to the Present. 

Mary Ziegler förklarar att abortmotståndarnas årliga manifestation March for Life 2019 fortfarande reflekterade den strategin. Trots att Högsta domstolen då såg ut att kunna få inte bara en konservativ majoritet utan en uttalat abortfientlig majoritet inom en snar framtid var fokus under manifestationen inte på landets grundlag. Istället låg fokus på ”abortens kostnader för kvinnor och samhälle” vilket länge hade visat sig vara en framgångsrik strategi. 

Våg av förbud

Just 2019 skulle visa sig vara särskilt framgångsrikt ur en abortmotståndares perspektiv. Innan abortförbudet i Waskom såg dagens ljus hade nio delstater infört förbud av abort tidigt under graviditeten i vad Guttmacher-institutet kallade en ”aldrig tidigare skådad våg av förbud”. Innan årets slut hade 25 olika abortförbud blivit lag framför allt i delstater i södern och mellanvästern. En av de delstaterna var Louisiana, men när Högsta domstolen prövade lagen i juni 2020 revs den upp med röstsiffrorna 5–4 på samma sätt som en liknande abortlag i Texas hade rivits upp 2016. 

Det var för att undvika att Högsta domstolen skulle riva upp nya abortförbud, liksom för att inte riskera dyra stämningar av till exempel medborgarrättsorganisationen American Civil Liberties Union (ACLU) som tanken på en helt ny form av abortförbud föddes. De två männen bakom Waskoms, och numera även Texas, abortförbud är abortmotståndaren Mark Lee Dickson och juristen Jonathan F Mitchell. 

Med nya formuleringar som friskrev lokalpolitikerna var Mitchell övertygad om att de städer som använde sig av hans abortlag inte skulle kunna stämmas och Dickson använde detta underlag för att övertyga 30 städer att införa lagen. Waskom var den första.

– Vi skulle inte ha Texas abortlag om det inte vore för Waskom. Det var en liten lokalnyhet och något folk inte tog notis om men som i slutändan kom att förändra samtalet på nationell nivå, säger Mary Ziegler till The New York Times. 

Outsourcad lagstiftning

När Högsta domstolen i september valde att inte agera på en nödhemställan om att blockera Texaslagen SB 8, hade Mitchells strategi lyckats även om även den konservative chefsdomaren John Roberts betecknade lagen som ”inte bara ovanlig, utan aldrig tidigare skådad”. Roberts tillhörde de fyra domare som gav skiljaktig mening. En annan var Sonia Sotomayor som i sin skiljaktiga mening skrev: ”Det kan inte vara fallet att en delstat kan undvika federalt rättslig granskning genom att outsourca upprätthållandet av grundlagsvidriga lagar till sina medborgare.”

Denna outsourcing kan snart komma att prövas rättsligt om än i lägre instans. I mitten av september skrev läkaren Alan Braid som är verksam i San Antonio i Texas i en artikel i Washington Post att han hade utfört abort på en kvinna som var längre gången än de nu tillåtna sex veckorna. ”Jag anser att abort är en grundläggande del av hälso- och sjukvården… jag kan inte bara sitta stilla och se på när vi återvänder till 1972”, skrev han bland annat och uppmanade invånare i Texas att stämma honom. ”Jag förstod helt och klart att det kan bli juridiska konsekvenser – jag ville försäkra mig om att Texas inte kommer undan med sitt försök att hindra att den uppenbart grundlagsvidriga lagen prövas”, skriver han vidare. 

Måndagen den 20 september svarade två personer på Alan Braids uppmaning och stämde honom. Texaslagen – som i tisdags alltså blockerades av en federal distriktsdomare i Austin – kommer så småningom sannolikt också tas upp i Högsta domstolen men det kan ta flera år innan det sker. Och lagen ser ut att få efterföljare. Florida har redan ett lagförslag som kopierar delar av SB 8 som inte bara förlitar sig på att enskilda medborgare upprätthåller lagen utan dessutom gör dem till en slags prisjägare genom att belöna de som lyckas med 10 000 dollar.

Abortlagen i Texas har fördömts av aborträttsförespråkare runt om i världen, och i nuläget tvingas den som vill ha abort att söka sig till andra delstater som Oklahoma och Kansas, vilket framför allt drabbar marginaliserade och fattiga kvinnor. 

Försämrad aborträtt i tre länder

De senaste årtiondena har flera framgångar för aborträtten försäkrats, nu senast i Mexiko och San Marino. Faktum är, enligt en granskning av The New York Times, att 31 länder har utökat rätten till abort under 2000-talet. Bara tre länder har begränsat aborträtten under samma period. Polen, Nicaragua och USA. Detta är ingen slump, menar aborträttsaktivisten och författaren till boken The End of Roe v Wade, Jessica Mason Pieklo, och pekar på att i alla tre länderna har medborgerliga rättigheter beskurits på senare tid:

– Auktoritarism är beroende av att kontrollera reproduktiva rättigheter, här i landet och utomlands, skriver hon i Rewire Newsgroup.   

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.