NYHETER:

Kvinnor trotsar talibanerna i Kabul

Den första demonstrationen mot talibanerna dagen efter Kabuls fall. Foto: HameedMohdShah/Twitter

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Kvinnor trotsar talibanerna i Kabul

I lördags höll ett tiotal afghanska kvinnor i hemlighet en presskonferens i en Kabulförort. Väl valda inbjudningar hade skickats ut till afghanska journalister. Men ingen dök upp.
– Dessa mediemän är så rädda för talibanerna, kvinnorna är inte lika rädda som männen, säger Sudaba Kabiri som också stod bakom demonstrationen för kvinnors rätt för ett par veckor sedan, till Tidningen Global.

Av Farooq Sulehria

AFGHANISTAN | Sudaba Kabiri var inte bara en av de aktivister som stod bakom presskonferensen i lördags. Hon var också en av de fem unga kvinnor som höll den första demonstrationen mot talibanerna dagen efter Kabuls fall. Det var inte bara så att afghanska journalister valde att inte dyka upp på presskonferensen på grund av oro för repressalier, afghansk media ignorerade mestadels – med undantag från Tolo News – presskonferensen trots att kvinnorna skickade videomaterial till redaktionerna.

– De ville att vi skulle skicka det filmade materialet. Ändå var det ingen som bevakade presskonferensen förutom Tolo News, säger Sudaba Kabiri. Hon förklarar också att de hade stora svårigheter att få hyra en plats för att hålla presskonferensen på.

Skälet till presskonferensen var både att protestera mot talibanernas förbud för kvinnor att jobba under ett halvår, liksom för att presentera sin nystartade rörelse, Afghan Women’s Fighting Movement (Junbash-e-Mobarz Zanan-e-Afghan).

– För att motverka talibanernas dekret om att förbjuda kvinnor att arbeta i åtminstone sex månader, svarade hon på måndagskvällen i ett röstmeddelande, och lägger till att presskonferensen också var en diskret lansering av den nya rörelsen.

Medan afghansk media i stort valde att inte bevaka presskonferensen spreds nyheten snabbt på sociala medier. Kända personer i afghanska sociala medier delade bilder på de modiga kvinnor som har inspirerat ett helt land, BBC Persian och BBC Pashto bevakade också händelsen, och ett iranskt filmteam har kontaktat gruppen för att göra en dokumentär om dem.

Översättning: Bella Frank

Faktaruta: The Afghan Women’s Fighting Movement

Här kan du läsa uttalandet från presskonferensen:

Kvinnor är grundare av fred, mänsklighet och utveckling! Efter den senaste händelseutvecklingen har Afghan Women’s Fighting Movement etablerats i syfte att försvara mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter.

Modiga kvinnor över hela Afghanistan har gått med i organisationen och är aktivt engagerade i den här processen. För att försvara de afghanska kvinnornas status, som utgör halva samhället, vill vi lyfta följande krav med anledning av den senaste mycket oroväckande utvecklingen:

1. Afghanska kvinnor uppmanar det nya ledarskapet att försäkra att kvinnors grundläggande rättigheter försvaras, respekteras och är i linje med våra stadgar om mänskliga rättigheter.


2 Afghanska kvinnor vill delta i, och ha rätt att delta i, förhandlingarna om den nya regeringen.

3. The Afghan Women’s Fighting Movement manar till en effektiv och meningsfull inkludering av kvinnorättsförsvarare i Loya Jirga (Kanadahar) [beslutande församling i Afghanistan] och i alla framtida politiska processer.

4. Afghanska kvinnor vill att det klimat av rädsla och osäkerhet som råder får ett slut så snabbt som möjligt, och att det skapas en trygg och acceptabel miljö i alla delar av samhället.

5. Afghanska kvinnor vill ha en inkluderande regering som inte diskriminerar på grund av kön, etnicitet, ras eller språk.

6. The Afghan Women’s Fighting Movement uppmanar den nya ledningen att tillåta kvinnor att återgå till sina arbeten inom alla områden inom kort.

7. Afghanska kvinnor kräver att alla läroanstalter runt om i Afghanistan öppnar, utan några restriktioner för kvinnor.

8. Afghanska kvinnor måste ha rätt att delta i sociala, ekonomiska och kulturella aktiviteter utan begränsningar.

9. Enligt fatwor som utfärdats av ulema [religiösa lärda] i den islamiska världen är det inte tillåtet för muslimer att strida mot andra muslimer, därför stöder vi afghanska kvinnor ulema i deras förespråkande av en fredlig anda och ömsesidig acceptans. Vi vill också att de fortsätter sitt arbete för att bevara nationell enighet och ömsesidig tolerans.

10. Vad gäller det nuvarande läget och den osäkra framtiden uppmanar afghanska kvinnor den nya ledningen att upprätthålla och stödja yttrandefriheten och att den tar hänsyn till befintliga värderingar.

11. Afghanska kvinnor uppmanar den nya ledningen att stå fast vid sitt uttalande om en generell amnesti och att man förhindrar oansvariga och fördomsfulla individer från att bryta mot och missbruka dessa principer.

12. Afghanska kvinnor uppmanar det internationella samfundet att fortsätta sitt samarbete med det afganska folket för att bevara befintliga framgångar och förbättra läget i Afghanistan.

Översättning: Bella Frank

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.