GLOBAL GRANSKAR:

Från plantagen till dosan

Barnarbetare på en tobaksplantage i Malawi. Foto: Charlie Pye-Smith/World Agroforestry

 

GLOBAL GRANSKAR

Dela på facebook
Dela på twitter

Från plantagen till dosan

Tobaks, särskilt rökningens, hälsopåverkan är ständigt föremål för debatter, politiska utspel och en och annan kontroversiell forskningsrapport. Under brinnande covid-19-pandemi publicerades – och tillbakadrogs snart – en forskningsstudie som gjorde gällande att rökare löpte minskad risk för att drabbas av coronavirusets hälsohärjningar.

Samtidigt fortsätter tobaksindustrin att omsätta mångmiljards kronor och förbli beroende av odlare som antingen lagligt eller olagligt använder sig av barnarbetskraft.

GLOBAL GRANSKAR – del 5 | I april bjöds den globala tobaksindustrin på en tidig julklapp – mitt under brinnande pandemi.

En studie publicerad i European respiratory journal, skriven av forskare från grekiska University of Piraeus och amerikanska University of Utah, fann att 23 procent bland de 89 000 mexikanska patienter som var en del av grundmaterialet uppvisade lägre risk för att drabbas av covid-19.

Julklappen, eller studien i det här fallet, visade sig emellertid inte vara en gåva lika mycket som det var ett misstänkt beställningsverk då flera av studiens författare visade sig ha ekonomiska länkar till tobaksindustrin, något som vetenskapsmagasinet själva rapporterade om när studien drogs tillbaka.

Tobaksforskare …

En av studieförfattarna, José M. Mier, hade vid författandet av studien – enligt European respiratory journals egna efterforskningar – ”en aktuell och pågående roll i att tillhandahålla rådgivning till tobaksindustrin om minskning av tobaksskador”.

Även Konstantinos Poulas, också han studieförfattare, agerade ”huvudutredare för den grekiska icke-statliga organisationen NOSMOKE”, en enligt namnet till synes tobakskritisk organisation – men som European respiratory journal konstaterar har sin bas vid Patras Science Park:

”Ett vetenskaps- och innovationscentrum som har erhållit finansiering från Foundation for a Smoke Free World, en organisation finansierad av tobaksindustrin”, enligt European respiratory journal.

Intressekonflikter som enligt tidskriftens kommitté kring publicistisk etik, COPE, har överträtts på bekostnad av opartiskhet i form av undanhållna relationer och förpliktelser.

… och tobakslobbyister

Rökning uppskattas kosta åtta miljoner människor livet varje år, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som tvärtemot den tillbakadragna studien i European respiratory journal gör gällande att det saknas populationsbaserade studier för att fastställa särskilt röknings eventuella för- eller nackdelar när det gäller exempelvis covid-19.

En historia som naggar tobaksindustrins anseende i kanten och en skandal som briserade i kölvattnet av organisationen Stop och Corporate Europe Observatorys kartläggning av industrins aggressiva lobbyism innanför EU-parlamentets väggar.

ILO-konvention 182

Bland annat genom att presentera forskningsrapporter betalda av tobaksindustrin, men för dess tobaksvänliga slutsatser den verklige avsändaren förblir maskerad bakom en fasad av seriös forskningsverksamhet.

En särskilt ömmande sten i tobaksindustrins sko, vid sidan om de vedertagna hälsoeffekter som tobakskonsumtion medför, är utbrett barnarbete vid plantager (se även Global #320).

Samtliga 187 medlemmar i Internationella arbetsorganisationen (ILO) har ratificerat konvention 182 – att eliminera hälsovådligt barnarbete. Men tobaksindustrin är en industri i vilken barnarbete fortsätter att förekomma oavsett i olika sorters samhällsskick – som Indonesien, USA eller Zimbabwe.

Amerikanskt undantag för barnarbete

Men fastän det är olagligt för en 12-åring i USA att köpa ett paket cigaretter är det lagligt att arbeta vid en tobaksplantage, enligt undantag till Fair Labor Standards Act, antagen av kongressen 1938.

En lag som gäller jordbrukssektorn och som – vid undantag – kan inkludera barn yngre än tio år.

Det är också inom jordbruket som de flesta arbetsrelaterade dödsfallen bland minderåriga återfinns i USA – 237 barn mellan 2003 och 2016. Av dessa var 75 tolv år eller yngre.

Begränsad myndighetsinsyn

Myndigheters möjligheter att kartlägga arbetssäkerhet, tillgång till skyddsutrustning och kontroll av antalet anställda är dessutom begränsad. Penningstarka lobbygrupper knutna till den amerikanska jordbrukssektorn uppvaktar därtill USA:s kongress för att säkerställa så att ”den enskilde bonden” får fortsätta arbeta ostört utan statliga interventioner, något The Atlantic rapporterade om i november 2018.

Med andra ord är det svårt för utomstående, federala amerikanska myndigheter inräknade, att få insyn i verksamheter som brukar barnarbete – men även att kunna säkerställa så att jordbruksprodukter, däribland tobak, inte tagits fram på bekostnad av barnarbete, barns försämrade hälsa eller barn som riskerat livet i utförandet av arbetsuppgifter under mellan tio och fjorton timmar långa arbetsdagar, arbetstider tillåtna enligt lag.

Swedish Match köper inte tobaksråvara direkt från odlare, utan av leverantörer som i USA köper råvaror från större jordbruk, Commercial Farms.

– Samtidigt som jag bedömer risken för barnarbete i vår egen verksamhet som obefintlig så är det dessvärre omöjligt att utesluta att fel begås i något leverantörsled. Mänskliga- och arbetstagarrättigheter är ett problem inom hela jordbruksnäringen globalt och där utgör tobak inget undantag, säger Johan Wredberg, kommunikations- och presschef vid Swedish Match, till Tidningen Global.

Det är enligt undantag till Fair Labor Standards Act, antagen av kongressen 1938, lagligt för barn att arbeta vid tobaksplantage i USA. Foto: HRW

”Tar frågan på största allvar”

Johan Wredberg ansvarar för frågor om snus och EU-relaterade frågor samt om Swedish Matchs internationella företagsverksamhet och han understryker det svenska tobaksbolagets framsteg på hållbarhetsområdet:

– Att vi tar frågan på största allvar uppmärksammades också av Human Rights Watch som har valt att lyfta fram vårt program ”Sustainable Tobacco Program”, STP, som en möjlighet att förebygga barnarbete samt andra potentiella missförhållanden som kan förekomma, säger Johan Wredberg.

Även på hemmaplan har Swedish Matchs produkter blivit ett politiskt slagträ. I februari 2021 föreslog Nike Örbrink, förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), att svenskt snus bör ”släppas fram” i kampen mot cancer i EU och i arbetet för att uppnå målet om ”en rökfri generation år 2040”.

”En klassfråga”

En rökfri generation – inte tobaksfri. Skillnaden är viktig att poängtera, menar Helen Stjerna, generalsekreterare för A Non Smoking Generation:

– Snusförbudet i EU kan rundas i och med ett ”tobaksfritt snus”, bottnat i rapporter skrivna av Swedish Matchs egeninitierade kommissioner, säger Helen Stjerna till Tidningen Global.

Helen Stjerna understryker att det inte går att skilja på tobak och tobak på grund av den gemensamma nämnaren:

– Nikotinet är inte bara starkt beroendeframkallande, det ger även allvarliga hälsorisker oavsett typ av tobaksprodukt, säger hon.

När det gäller svenska tobaksföretag och svenska tobakskonsumenters ansvar för fortsatt barnarbete, exempelvis i USA, finns mycket att önska – framför allt från politiken.

– Det är en klassfråga. Tobaksindustrin påstår att vi snart är i mål med ett rökfritt Sverige tack vare snusets förtjänst. Vi menar att det är betydligt sämre ställt om man ser till gruppen lågutbildade och unga – där hittar vi betydligt fler rökare, säger Helen Stjerna.

Den värld som lagstiftande politiker lever i, å andra sidan, är till stor del tobaksfri och de slipper också se de problem som finns i skolan eller i samhällsskikt med lägre utbildningssnitt.

– Även medier är dåliga på att lyfta fram frågan. Få vet att fattiga i Malawi säljer sina barn till tobaksplantager för att överleva, säger Helen Stjerna.

Görs tillräckligt?

Swedish Match gör ändå sitt för alltifrån bättre och säkrare produkter och mer hållbara arbetsplatser och arbetstillfällen, menar Johan Wredberg, kommunikations- och presschef. Leverantörer ska efterleva uppsatta etiska riktlinjer och utvärderingar genomförs på regelbunden basis. Hållbarbetsgranskningar görs av en extern part.

– Till detta besöker Swedish Match också regelbundet leverantörer och odlingar för att uppmärksamma och säkerställa krav på bland annat en god arbetsmiljö, säkerhet och hälsa i produktionen, säger han till Tidningen Global.

Det viktigaste Swedish Match kan göra, menar Johan Wredberg, är att välja leverantörer som de anser motsvarar kraven på ett aktivt bidragande till bekämpandet av barnarbete och upprätthållandet av mänskliga rättigheter, inklusive goda arbetsvillkor och omsorg för anställdas hälsa.

– Med utgångspunkt i uppföljningen av de krav vi ställer i enlighet med vår leverantörspolicy och uppförandekod bedömer jag risken för brott mot mänskliga rättigheter vid råvaruledet gällande svenskt snus i USA som låg, även om den aldrig kan uteslutas, säger Johan Wredberg.

Helen Stjerna vid A Non Smoking Generation menar att det är ett svar som i praktiken inte betyder någonting:

– Vi vet att Swedish Match köper tobak från länder som har stora problem med barnarbete och eftersom tobaken samlas och säljs på tobaksbörser finns ingen ursprungsmärkning eller garanti för hur den är framställd, säger hon.

Tobaksindustrin går – menar hon – samman och pressar priser så hårt att odlare inte har någon chans att betala tillbaka lån eller anställa vuxna arbetare med tillräcklig skyddsutrustning.

– Varje industri måste stå till svars för hur deras produkter framställs. Tobaksindustrin borde inte vara något undantag, säger Helen Stjerna.

*

Läs övriga delar i Global Granskar: Barnarbete – ”Allt fler barn måste jobba för att äta”, ”Där barn aldrig får vara barn”,En rykande amerikansk mardröm” och ”Criadazgo – tidlöst helvete för tusentals barn i Paraguay”.

Faktaruta: Barnarbete

Barnarbete kan handla om alltifrån en hjälpande hand till familjeaffären till människotrafficking och prostitution via utnyttjande av barnarbetskraft vid exempelvis gruvor och byggarbetsplatser. Fenomenet är globalt och överskrider kulturer, religioner och hudfärger.

Oavsett orsak eller bakgrund så cementerar barnarbete social ojämlikhet och diskriminering, samt berövar barn deras rätt till en barndom, sin frihet och rätt till utbildning.

Näst intill ett av tio barn i världen – motsvarande över 150 miljoner – befinner sig i barnarbete, varav hälften i hälsovådliga miljöer och omständigheter. Arbetet med att utrota globalt barnarbete finns med bland FN:s globala mål antagna 2015 och har efter en betydande positiv trend mellan år 2000 och 2016 upplevt ett bakslag i och med covid-19-pandemin.

Den 12 juni i år inföll Världsdagen mot barnarbete och Tidningen Global har uppmärksammat barnarbete i olika former och historiekontexter, med nedslag i bland annat Nordkorea, Paraguay, Argentina och USA.

Källor: ILO, Unicef, Rädda barnen. 

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.