NYHETER:

Tio miljarder nya träd i grön satsning

Statlig plantskola i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i norra Pakistan. Landet har lanserat ett av världens största skogsplanteringsprogram med målsättningen att tio miljarder nya träd ska ha planteras fram till 2023. Foto: Zofeen T Ebrahim/IPS

NYHETER

Dela på facebook
Dela på twitter

Tio miljarder nya träd i grön satsning

FN lanserade nyligen ett decennium för återställandet av världens ekosystem. Som en del i arbetet har Pakistan utlyst ett av världens största trädplanteringsprogram – där tio miljarder träd ska planteras fram till 2023.

Av Zofeen T Ebrahim/IPS

PAKISTAN Pakistans premiärminister, den tidigare cricketstjärnan Imran Khan, har inte försatt något tillfälle att sätta utländska dignitärer på besök i arbete. De brukar erbjudas en vattenkanna och spade och möjligheten att plantera ett av de tio miljarder träd som ingår i insatsen.

Planteringsprogrammet är en av flera satsningar på naturbaserade lösningar som har lanserats i Pakistan för att bemöta klimatkrisen. Landet har som målsättning att 60 procent av energiförbrukningen ska komma från förnybara källor till 2030, och har även inlett en satsning på att utöka landets nationalparker.

Som en del av de ekonomiska satsningarna i spåren av coronapandemin ska även 100 000 nya gröna arbetstillfällen ha skapats till årets slut.

De pakistanska målsättningarna ligger i linje med det årtionde för en återställning av ekosystemen som lanserades av FN i samband med Världsmiljödagen den 5 juni.

– Vårt mål är att vara ledande i klimatarbetet och i arbetet för att återställa ekosystemen, säger Malik Amin Aslam, minister med ansvar för klimatförändringar, till IPS.

Drabbas hårt av klimatförändringar

Pakistan står bakom mindre än en procent av de globala utsläppen av växthusgaser, men bedöms samtidigt vara ett av de tio länder i världen som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

Miljöaktivisten Vaqar Zakaria är samtidigt tveksam till regeringens satsningar. Han säger att ”grönmålningar” inte kommer att leda till att bin och fåglar återuppstår – utan menar att ett utökat skydd är det allra viktigaste.

Samtidigt har även en satsning på fler skyddade områden lanserats av regeringen.

– Antalet nationalparker har redan utökats, från 30 till 45, säger Malik Amin Aslam.

En annan satsning genomförs i samarbete med den pakistanska avdelningen av Världsnaturfonden och syftar till att förbättra möjligheterna att lagra vatten för tio miljoner invånare i landet. I projektet ingår också en satsning på att återställa ekosystemen i våtmarksområden.

Viktiga kolsänkor 

Minister Malik Amin Aslam hävdar att miljösatsningarna redan har börjat visat resultat.

En annan pågående satsning är inriktad på mangroveområdena längs kusterna, som har en stor förmåga att lagra kol och därmed fungera som viktiga kolsänkor. Enligt pakistanska myndigheter har stora framgångar uppnåtts i arbetet för att utöka dessa områden.

Pakistan har världens sjunde största mangroveskog, belägen i provinsen Sindh längs kusten till Arabiska havet. Nu planerar landet att plantera ytterligare 40 000 hektar mangroveträd i området, varav 15 000 hektar redan ska ha genomförts.

Relaterade artiklar:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.