En man sover i Hyderabad i Indien. Enligt sömnexperten Manvir Bhatia har två stora förändringar skett vad gäller indiers sömn, människor somnar senare än vanligt och har fått sämre sömnkvalitet. Sömnkvalitet är ofta beroende av kvalitet på säng, hur tyst grannskapet är, om man är trångbodd eller ej och på bostadens kvalitet. Foto: AP Photo/Mahesh Kumar A

GLOBAL GRANSKAR: SÖMN

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Drömmen om klasslös sömn

Sömn är, liksom mycket annat, en klassfråga. Det var känt redan före covid-19-pandemin tog världen med storm i skarven mellan 2019 och 2020 – men pandemins brutala framfart visar svart på vitt att sömn förblir mer lättillgängligt för människor med bättre tillgång till tystnad, utrymme och näringsrik mat. Och sömn kan vara en av nycklarna för att besegra pandemin. 

Av Klas Lundström 

SÖMN I tider av stress påverkas kropp och sinnen. Covid-19 är inget undantag och en växande hög av forskningsrapporter formar empiri kring hur människor världen över sett sina beteenden förändrade när det gäller hälsa, stress, fysisk hälsa – och sömn. 

Sömn är särskilt intressant att studera. Särskilt eftersom ingen – oavsett bakgrund, klass, bostadsort eller ålder – kan undslippa sömn, dess helande krafter. Eller konsekvenser vid exempelvis påverkade eller helt urspårade cykler. 

Sömnlöshet har en förmåga att komma som en bonuspresent tillsammans med stress, visar en artikel publicerad av Sleep Foundation och med särskilt fokus på den pågående coronaviruspandemins medförande konsekvenser för människans globala sömnbeteende. 

Något som påverkas av skiftande ekonomiska förhållanden, arbetsvillkor och sociala aktiviteter – varav samtliga sett sig påverkade av covid-19 i över ett års tid, världen över.

”Covid-19 har resulterat i betydande förändringar av dagliga rutiner (exempelvis arbete hemifrån) som kan ha möjliggjort längre sömnperioder hos allmänheten”, konstaterar ett forskarlag i en studie för Journal of Medical Internet Research. 

Rik sömn …

Sömn handlar inte bara om att sluta ögonen och känna kroppen och sinnen, släppa sargen och glida in i dvalans behagliga famn. Det handlar om sammanhang, om kvaliteten på bädden eller sängen, på kudden, på rummet, på ljudkulisser, på kringliggande trafik, på trångboddhet, på bostadens kvalitet. 

Och så vidare.

– Människor med mer resurser har råd med hem i tystare kvarter, har större boendeyta, är mindre folktäta och bättre ljudisolerade, säger Neil Kline, sömnläkare vid American Sleep Association, till CNN.

I en kartläggning av ändrade sömncykler hos 8 218 personer i fem städer – London, Los Angeles, New York, Seoul och Stockholm – mellan januari 2019 och april 2020 och med en medianålder på 35 år visade det sig att en majoritet av deltagarnas sömn blev djupare och längre efter det att Världshälsoorganisationen, WHO, utropat covid-19 till en global pandemi. 

… fattig sömn

Samtliga kartlagda återfinns, bör understrykas, i den rika delen av världen och positiva ändringar i sömnbeteenden har exempelvis inte konstaterats i världens näst folkrikaste land, tillika en av planetens största offer för covid-19:s framfart – Indien. 

– Covid-19 har påverkat sömnhälsan på många sätt. Det har visat sig att antalet patienter eller försökspersoner med sömnproblem ökar, där de största klagomålen är försenad, fragmenterad och dålig sömn, säger Manvir Bhatia, chef vid Sleep Medicine & Senior Neurologist, Neurology & Sleep Centre i New Delhi, till India Times.

Lägg därtill pandemins medförande oro, depressioner, humörsvängningar och goda sömnförutsättningar rubbas än mer, menar Bhatia. Samtliga fenomen som ökat världen över – Indien inkluderat – i sviterna av covid-19-pandemin som hittills renderat i nära 12 miljoner dokumenterade fall och 160 000 dödsfall i landet.

Men både före – och med största sannolikhet även efter – pandemin skönjde Manvir Bhatia och andra sömnexperter skiftande tendenser när det gäller människors förhållande till sina egna bäddar och vilobehov:

– För indiers del har två stora förändringar märkts av. Först, människor somnar senare än vanligt och uppvisar överlag sämre sömnkvalitet. Det leder också till sämre funktionsförmåga under dagen, att inte vara produktiv eller känna sig energisk men desto mer håglös, säger hon till India Times.

Armkrok med andra problem

Vid sidan om covid-19-pandemin plågas världen – och i allt högre utsträckning utvecklingsländer – av en fetmaepidemi. Totalt beräknas en miljard människor i världen vara överviktiga, varav över 300 miljoner kraftigt överviktiga. 

Sedan 1975 har övervikt tredubblats globalt, särskilt märkbar är utvecklingen bland barn och unga i utvecklingsländer och totalt 155 miljoner barn i världen beräknas vara överviktiga, enligt WHO.

Övervikt medför ökade risker för bland annat mental ohälsa, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och är en dokumenterad fiende till hälsosam sömn. Den ohållbara triangeln av övervikt, diabetes och sömnsvårigheter ringas också in i en ny internationell kartläggning ledd Oxford University.

Ett av målen är att studera covid-19:s sömnpåverkan i tio länder utspridda över tre kontinenter. 

– Särskilt i tider med hög stress och störda dagliga rutiner är sömn desto viktigare för vår hälsa och vårt allmänna välbefinnande. Tillräcklig sömn av god kvalitet hjälper oss att orka, så det är oroande att se trender med dålig sömn under denna pandemi. Vi hoppas kunna studera denna utveckling mer detaljerat med denna rikstäckande undersökning, säger Colin Espie, professor vid Oxford University sömnforskningsprogram, i ett pressmeddelande. 

Resultaten från studien kan förhoppningsvis bidra till större förståelse kring de utmaningar som det moderna samhället skapat när det gäller tillgång till god sömn. Efterfrågan finns, kommer alltid finnas, men utvecklingen går i fel riktning enligt en rad sömngranskningsrapporter – vilket får många att tala om en global ”sömnepidemi”. 

Sömn – ett vapen mot covid-19?

Merparten av 40 000 tillfrågade under en månad 2012 i samband med en sömnstudie gjord av WHO i låginkomstländer i Asien och Afrika drar sitt strå till den växande stacken som gemensamt pekar på ett ohållbart mönster: människor sover alldeles för lite och alldeles för dåligt. 

Den globala dimensionen av det här folkhälsoproblemet bör inte underskattas, menar WHO vars studie ”bekräftar sömnproblemets mångfacetterade karaktär, starkt kopplad till sämre allmänt välbefinnande och livskvalitet och psykiatriska komplikationer”.

I pandemins tid blir sömn ännu ett stenblock som blockerar vägen genom covid-19-tunneln, vars ände och ljuskälla alltjämt inte går att urskilja – men är också en gratisbiljett till tillfällig frid och bortkopplad dvala. 

Klart är att covid-19 inte lämnar någon oberörd på sömnens tröskel, inte de som vårdas för eller har haft viruset, inte den sjukvårdspersonal som vårdar dem, inte heller allmänheten – samtliga grupper uppvisar globala sömnproblem i pandemins tidevarv, visar en sammanslagning av ett fyrtiotal studier med över 54 000 deltagare från 13 olika länder, publicerad i National Library of Medicine.

Att covid-19 så snart efter sitt utbrott visade sig orsaka sömnsvårigheter fick tidigt forskare att undersöka möjligheten att besegra viruset med samma mynt. Vid ett laboratorium i amerikanska Cleveland visade Feixiong Chengs prover indikationer på att melatonin blockerade virusets framfart. 

Melatonin, även känd som sömnhormon, spelar en roll i våra hjärtrytmer och skjuts varje natt ut ur våra hjärnor och in i blodomloppet och skänker oss kort sagt trötthet. Att sömn – och bruk av sömntabletter – finns med i forskares arbete för att förstå och komma med förslag till att tackla covid-19 med står klart efter att ha studerat de nio projekt som i skrivande stund pågår kring temat världen över – dock utan att några belagda eller vedertagna resultat har utrönts än.

Sömnstatus quo

Till dess – bland annat till följd av ett begynnande vaccinationskrig som främst slår mot världens fattiga – fortsätter nedstängningar, social distansering, uppslitna vardagsrutiner och utbredd osäkerhet att hålla många människor i schack, utelämnade åt hopp om att ljuset i pandemitunneln snart går att skönja.

En utveckling, eller snarare status quo, som påverkar mångas sömn. Även om människors sömnbeteenden återgår till det normala efter covid-19 har frågor väckts om sömnens plats i våra liv som fortfarande väntar på svar, fastslår ett brasilianskt sömnforskarlag i en artikel i Sleep Science:

”Det förstärker hur viktigt regelbundna och hälsosamma sömnvanor är, liksom hur känslig sömn är för miljö, sociala och beteendemässiga omständigheter”.

Drömmen om klasslös sömn är första delen i Global Granskar: Sömn.

Läs även:

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.