Foto: TT, Henkeip-Flickr/Montage:  Jan-Åke  Eriksson

NYHETSQUIZ

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Är du en besserschmitt?

De rätta svaren hittar du nederst på sidan. Inte tjyvkika!

1. I ett nyval i Kirgizistan har den politiska populisten, nationalisten och dömde kidnapparen Sadyr Japarov vunnit överlägset. Valet och valsegern följer på de våldsamma protester som fällde den tidigare regeringen. År 2005 var det revolution i landet med folkliga protester och politiska omvälvningar. Revolutionen är såklart döpt efter en blomma. Vilken?

1    Ros

X   Nejlika

2   Tulpan


2. De fossila bränsleföretagen sysslar med så kallad ”greenwashing”. Genom stora marknadsföringskampanjer lyfter företagen fram klimatsmarta investeringar. I själva verket fortsätter de att göra sina tunga investeringar i produktionen av fossila bränslen, framkommer det i en ny brasiliansk rapport. Vem vann Svenska Greenwashpriset 2020?

1   Svenskt flyg – Genom att felaktigt räkna koldioxid utsläpp per flygstol, istället för det totala resandet,

X  Preem – För sina planer på en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil, vilken skulle göra företaget till Sveriges största utsläppare av fossila bränslen.

2   AP-fonderna – För att de investerar i oljebolag och bryter mot riktlinjer de lovat följa.

3  Sveaskog – Vinstintressen går gång på gång före naturvård, omsorg om biologisk mångfald och klimathänsyn

3. Australien ändrar texten i landets nationalsång för att bättre spegla det australiensiska samhället och dess historia.Textändringen sker på uppmaning av landets ursprungsfolk då deras förfäder uppehållit sig i Australien och på öarna i Torressundet i över 60000 år, och inte är helt nöjda med textraden ”Vi är unga och fria”. Och på tal om nationalsånger; Du gamla, du fria är som bekant Sveriges dito, skriven av Richard Dybeck 1844. I denna sång nämns inte ordet Sverige, vilket dock görs i ett annat lands nationalsång. Vilket lands?

Efter den svenska ockupationen

För fosterlandets räddning

Ska vi återvända över havet

Marsch, marsch…

1   Finland

X   Polen

2    Estland

4. USA:s ambassad har överlämnat en karta där Västsahara har upphört att existera. Istället breder ett ”Stormarocko” ut sig i linje med de politiska och ekonomiska drömmar som den marockanska regimen närt ända sedan Spanska Sahara avkoloniserades efter diktator Francisco Francos död. Det startade med en marsch i november 1975 med att 350 000 civila marockaner beordrades att gå över gränsen in i Västsahara med marockanska flaggor i händerna. Mediejippot lanserades som en fredlig marsch som skulle återförena Västsahara med Marocko. Men så fort inbjudna fotografer och journalister hade lämnat scenen anföll den marockanska armén Västsahara och än i dag ockuperar Marocko två tredjedelar av landet. Vad kallas marschen?

1   Den gröna marschen

X  Den långa marschen

2   De frivilligas marsch

5. Skattelättnader för rika framhålls ofta som ett sätt att gagna tillväxt och investeringar, samt för att vara jobbskapande och i förlängningen ge fördelar för alla. Men enligt en studie av skattelättnader av arbete, kapital och tillgångar i 18 OECD-länder under de senaste 50 åren finns det inget stöd för sådana påståenden. Vad kallas denna ekonomiska teori?

1   Beroendeteorin

X   Marginalnytteteorin

2   Nedsippringsteorin

3   Abstinensteorin

4   Kapitalism

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.