FN:s utvecklingsorgan UNDP slår fast att ett av problemen för kvinnor i arabvärlden är att de fortsatt har det mycket svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och löper högre risk att drabbas av arbetslöshet än män. Foto: TT/AP Photo/Nariman El-Mofty,

REPORTAGE

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Lagar håller tillbaka utvecklingen för kvinnor i Mellanöstern

Kampen för att kvinnor i Mellanöstern ska få samma möjligheter och rättigheter som män har pågått i flera decennier – och har lett till vissa framsteg. Flera länder tillämpar dock fortfarande lagar som håller utvecklingen tillbaka.

Av Sania Farooqui/IPS

JÄMSTÄLLDHET Ett av framstegen är att fler kvinnor har tagit plats på regionens arbetsmarknader. Samtidigt menar bedömare att kampen för jämställdhet kommer att misslyckas så länge som de viktigaste aktörerna vägrar medge existensen av lagar och kulturella och religiösa sedvänjor som är könsdiskriminerande.

I sin bok ”Hijab and Red Lipstick” berättar den brittisk-egyptiska författaren Yousra Imran om hur livet ser ut för kvinnor i Saudiarabien, Qatar och Förenade arabemiraten.

Bokens huvudperson, Sara, slits mellan hennes pappas konservativa tolkning av islam och hans försök att skydda henne från allt som anses förbjudet – och hennes desperata kamp för att frigöra sig från förmyndarsystemet.

– Problemet för kvinnor runt Persiska viken och i vissa andra länder i Mellanöstern är att lagarna, trots moderniseringen, fortfarande betraktar kvinnor som minderåriga så länge de är ogifta. Och om de gifter sig övergår förmyndarskapet från kvinnans pappa eller bror till hennes man, säger Yousra Imran till IPS.

– Det kvinnorna kräver är möjligheten att kunna ta egna beslut utan några skriftliga tillstånd från en manlig förmyndare.

Över stora delar av världen står det globala målet om att uppnå jämställdhet och alla flickors och kvinnors egenmakt fortfarande inför mycket stora uppmaningar. FN:s utvecklingsorgan UNDP slår fast att ett av problemen för kvinnor i arabvärlden är att de fortsatt har det mycket svårare att ta sig in på arbetsmarknaden och löper högre risk att drabbas av arbetslöshet än män.

Dessutom har coronapandemin enligt FN förvärrat de orättvisor som flickor och kvinnor drabbas av – inom alla områden.

En avgörande fråga är att länderna i Mellanöstern börjar betrakta kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter – och att ländernas myndigheter upphör med att slå ned på kvinnliga människorättsförsvarare.

För fyra år sedan genomförde 14 000 saudiska kvinnor en historisk insats då de lämnade in ett krav till landets makthavare om att systemet med manliga förmyndarskap skulle slopas. Kvinnorna skrev att de inte längre ville bli behandlade som ”en andra klassens medborgare” och krävde att behandlas som fullvärdiga medborgare.

Det kom att dröja tre år innan de saudiska myndigheterna meddelade att det diskriminerande systemet med förmyndarskap skulle reformeras. Några av förändringarna var att kvinnor skulle få resa utan att behöva tillstånd från en manlig förmyndare, kunna ansöka om pass, samt registrera barnafödslar, skilsmässa eller giftermål.

Även om dessa reformer välkomnades innebar de dock långt ifrån ett avskaffande av det manliga förmyndarskapet. Kvinnor kan fortfarande inte gifta sig utan ett tillstånd från en förmyndare, eller godkänna att deras barn gifter sig. De kan heller inte lämna ett fängelse, ett kvinnohärbärge eller överföra sitt eget medborgarskap till sina barn, utan tillstånd från en manlig förmyndare.

– Vissa framsteg har uppnåtts på senare år. Saudiska kvinnor har fått rätten att köra bil och över hela regionen har fler kvinnor gått ut på arbetsmarknaden eller fått ledande roller. Men fortfarande behövs det juridiska reformer och att lagar förändras, slår Yousra Imran fast.

Framstegen i Saudiarabien underminerades samtidigt snabbt då ett stort antal aktivister greps strax efter att reformerna genomförts – på grund av att de vädjat om just dessa reformer. Några av dessa kvinnoaktivister sitter fortfarande fängslade.

I Förenade arabemiraten har det genomförts flera initiativ för att förändra de hårdaste lagarna och stärka kvinnors rättigheter – men det återstår fortfarande många frågor kring landets tillämpning av de internationella människorättslagarna.

I Qatar diskrimineras kvinnor fortfarande av familjelagstiftningen. Bland annat genom att det är mycket svårare för en kvinna att begära skilsmässa, samtidigt som skyddet för en kvinna som utsätts för våld inom familjen förblir svagt. Människorättsorganisationer har dessutom länge krävt att Qatar ska slopa den lag som förbjuder utomäktenskapligt sex – och den hårda tillämpningen av denna lag.

Även om det gjorts formella framsteg i kampen för arabiska kvinnors rättigheter på senare år är det uppenbart att vägen mot jämställdhet förblir mycket lång.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.