Martha Alvarado får tröst under likvakan för hennes son Jorge Bravo, som mördades av en drogkartell. Foto: TT/AP/Eduardo Verdugo

Nyheter

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Kriminella gäng brer ut sig under corona

Medan coronaviruset spridits i Mexiko och Centralamerika har även de kriminella gängen brett ut sig alltmer. Våldet tycks stå fritt från viruset och alltfler unga män och kvinnor riskerar att hamna i de kriminellas våld. Det krävs kombinerat polisarbete och socialt arbete för att stoppa utvecklingen.

Av Christin Sandberg/Italien

MEXIKO Det framkommer i en färsk rapport från International Crisis Group (ICG), som konstaterar att coronapandemin haft en omedelbar inverkan på den organiserade brottsligheten i Mexiko, El Salvador, Guatemala och Honduras.

– Covid har skapat nya möjligheter för gäng och nätverk för organiserad brottslighet att öka sitt inflytande, ibland med våld. Kriminella gäng i Centralamerika utnyttjar störningarna som pandemin orsakat för att tillskansa sig makt och resurser, säger Richard Gowan, chef för FN-frågor vid organisationen International Crisis Group (ICG).

Medan nedstängningarna i samhället hindrade människor och varor från att röra sig fritt, myndigheterna var distraherade av pandemin och människors livssituation i allmänhet blev allt svårare, anpassade sig och utnyttjade de kriminella grupperna situationen för att stärka kontrollen över människor och utöka ”sina” territorier.

Efter ett kort avbrott även för den illegala handeln tycks den nu ha återgått till det normala, och hot och utpressning ökar, enligt ICG.

Det är en mycket oroväckande utveckling, menar ICG, eftersom kriminella grupper inte sällan agerar i samverkan med oseriösa statliga aktörer, och i hög grad är ansvariga för några av världens högsta mordfrekvenser. De utövar även ett slags kvävande makt lokalt, som många unga har svårt att komma undan. Dessutom är dessa länders statsbudgetar extremt belastade och myndigheterna har få möjligheter att svara upp mot den grova kriminaliteten.

Därför bör myndigheterna, enligt ICG, kombinera polisarbete för att begränsa och avskräcka brottslighet med stöd till de människor som är mest utsatta. De bör även undvika att sätta hårt mot hårt, och istället rikta investeringarna så att de kan bidra till att dra ner den skyhöga straffriheten och erbjuda ekonomiska alternativ till de många unga som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till de kriminella nätverken. Till detta skulle de kunna använda pengar som getts till kampen mot coronaviruset, menar ICG.

Mexiko har sedan länge haft problem med gränsöverskridande kriminella organisationer som utnyttjar bristen på ekonomiska utsikter och korruptionen i statsapparaten och bland säkerhetsstyrkorna i landet.

Under pandemin har den nya Jalisco-kartellen New Generation, även kallad Mata-Zetas, klättrat snabbt uppåt och stridit för att få kontroll över narkotikahandeln och kunna bedriva olaglig ”beskattning” av legala varor i flera områden. De har till och med visat upp sin paramilitära styrka i media.

Många kriminella grupper hävdar att de är livlinor för lokalbefolkningen, bland vilka de rekryterar nya medlemmar för att utvidga sin stödbas.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.