På grund av klimatförändringarna är isarna på floderna tunnare vilket gör att försörjningsmöjligheterna blir sämre för Kanadas urfolk. Foto: HRW

Nyheter

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Urfolk i Kanada drabbas av klimatförändringar

Klimatförändringar påverkar urfolks land och tillgång till mat. När Kanada värms upp – mer än två gånger snabbare än globalt – drabbar det urfolk som brukar marken. Den traditionella födan minskar och bidrar till en växande livsmedelsosäkerhet.

Av Bella Frank

KANADA Klimatförändringarna påverkar urfolk runt om i världen. I Kanada innebär en varmare värld att urfolks möjlighet att leva av marken urholkas ytterligare. Kanada värms upp två gånger
snabbare än den globala uppvärmningstakten och i norra Kanada går det tre gånger så snabbt.

Särskilt drabbade i Kanada är urfolk som lever av marken – trots att de i liten grad bidrar till utsläpp av växthusgaser. Urfolk i Yukon, nordvästra British Columbia, och norra Ontario rapporterar en kraftig minskning i fiske och jakt. I takt med uppvärmningen ändras människors sätt att leva. Att jaga djur som urfolk varit beroende av för sin försörjning i generationer blir svårare när isar blir tunnare och därmed oförutsägbara, och vattennivåer under sommartid lägre.

– Förra året [2018] var floden isfri hela året för första gången. Antalet gånger som floden fryser till is har minskat kraftigt, säger Darius Elias, som arbetar för urfolket Vuntut Gwitchins självstyre i norra Yukon-territoriet i rapporten My fear is losing everything: the climate crisis and first nations’ right to food in Canada, av människorättsorganisationen Human rights watch (HRW).

Minskade möjligheter att jaga och fiska som tidigare innebär ett större beroende av att köpa livsmedel som tillägg till den traditionella födan – men näringsriktiga livsmedel som färska grönsaker kan vara både svåra att få tillgång till och för dyra. Alternativet blir istället mindre näringsriktig mat som i sin tur ofta leder till försämrad hälsa.


– Klimatförändringar driver på en alltmer farlig nivå av livsmedelsosäkerhet för urfolk (first nation), säger Katharina Rall, senior miljöforskare vid HRW i en kommentar i samband med publiceringen av rapporten och fortsätter:
– Genom att trotsa sina åtaganden för utsläppsminskningar så bidrar Kanada till den globala klimatkrisen som, inom sina gränser, är mest akut för de urfolk som brukar marken.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.