Hushållsarbetare från Sri Lanka som arbetar i Qatar.  Foto: ILO

Nyheter

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Hushållsarbetare kränks och utnyttjas i Qatar

Nyligen aviserade Qatar flera förändringar som ska ge landets många migrantarbetare fler rättigheter. En grupp migrantarbetare som är särskilt utsatt är hushållsarbetare som ofta jobbar långa pass, sju dagar i veckan, utan övertidsersättning, och inte sällan utsätts för fysiska eller verbala kränkningar.

Av Bella Frank

QATAR Med en undermålig arbetsmiljö, och en särskild utsatthet då hushållsarbetaren som ofta kommer från ett asiatiskt eller afrikanskt land bor hos sin arbetsgivare, utnyttjas många till orimligt långa arbetspass dag ut och dag in. Trots kontrakt som stipulerar att de inte ska jobba mer än tio timmar per dag, samt ha en dag ledig per vecka, upptäcker många hushållsarbetare när de anländer till Qatar att deras arbetsgivare i verkligheten kräver något helt annat i praktiken. Amnesty International har intervjuat 105 hushållsarbetare som antingen jobbar i Qatar eller nyligen har gjort det i rapporten Why do you want to rest? Ongoing abuse of domestic workers in Qatar.

I genomsnitt jobbade de intervjuade arbetarna sexton timmar per dag, i vissa fall upp till 20 timmar per dag. 32 kvinnor hade blivit verbalt kränkta, femton av kvinnorna hade utsatts för någon form av fysisk bestraffning, och fem hade utsatts för någon form av sexuella övergrepp. 89 procent av kvinnorna hade inte fått någon ledig dag i veckan – och de flesta uppgav att de inte haft någon ledig dag alls under den tid de varit anställda. 83 procent av kvinnorna fick sina pass beslagtagna av arbetsgivarna.

En av dessa är Veronica, (som inte är hennes riktiga namn) en 33-årig sjuksköterska från Filippinerna. Hon anställdes för att sköta om ett gravt funktionshindrat barn som sondmatades. I hennes uppgifter ingick att rengöra utrustningen, liksom att ta bort utsöndringar från flickans mun och näsa, byta blöjor, bada och behandla henne. Samtidigt skötte hon om flickans syskon och städade.

– Jag jobbar från 5.30 på morgonen till 1.30 på natten, men om det inte är något jobb däremellan sover jag lite. Jag får ingen ledig dag, de är väldigt strikta. Det är därför jag fortsätter att klaga till min arbetsgivare, säger hon i rapporten.

Veronicas pass beslagtogs av hennes arbetsgivare vid ankomsten och hon fick ingen övertidsersättning. Efter ett bråk med arbetsgivaren sparkades hon ut:
– Jag var så trött att jag somnade under mitt pass så hon skrek fula ord åt mig, säger Veronica som sökte upp förmedlingen som hon fått sitt jobb genom. Till slut reste hon hem till Filippinerna utan att ha fått sin sista månadslön.

För tio år sedan utsågs Qatar som värdland för herrarnas fotbolls-VM 2022. Sedan dess har migrantarbetares situation i landet uppmärksammats och försök har gjorts för att sätta press på landets ledning att införa bättre arbetsvillkor. Vissa förbättringar har skett de senaste åren, och i september i år införde Qatar reformer som bland annat innebär att en migrantarbetare får rätt att byta jobb utan arbetsgivarens tillstånd.

Detta kan – om det implementeras och efterlevs – bli en radikal förändring till det bättre då regelverket hittills inneburit att arbetares uppehålls- och arbetstillstånd knutits till specifika arbetsgivare vilket gett denne en enorm makt över den enskilde anställde.

Just arbetsgivarens makt över att ge eller hålla inne tillstånd för en migrantarbetare att byta arbetsplats har varit en springande punkt i det sponsorsystem, kafala, som länge kritiserats för att bidra till utnyttjandet av migrantarbetskraften liksom till rena övergrepp mot arbetare. Kafala-systemet har låst fast migrantarbetare till en arbetsgivare även om den bryter mot det överenskomna kontraktet vad gäller lön, typ av arbete och längd på arbetspass till exempel.

En annan förändring som blev klar i september är att landets minimilöner kommer att höjas, något som börjar gälla nästa vår, och som omfattar alla typer av arbetare, även hushållsarbetare.

Hushållsarbetare omfattas däremot inte av landets reguljära arbetsrättslagstiftning men 2017 infördes Domestic workers law som bland annat reglerar den dagliga arbetstiden, stipulerar en betald ledig dag per vecka samt gör det möjligt för hushållsarbetare att lägga fram klagomål till kommittéer som syftar till att lösa arbetsrelaterade konflikter, Committees for the settlement of labour disputes.
– Introduktionen av 2017 års Domestic workers law var ett steg framåt för det arbetsrättsliga skyddet i Qatar.

Dessvärre gör berättelserna från de kvinnor vi talat med det klart att dessa reformer inte har blivit ordentligt implementerade eller genomdrivna, säger Steve Cockburn, chef för Amnesty internationals avdelning för ekonomi och social rättvisa i samband med att rapporten släpptes, på organisationens hemsida.

Enligt lagen kan arbetsgivare som inte lever upp till kraven om en betald dags ledighet i veckan, en årlig betald semester, överenskommen arbetstid och bra boendeförhållanden bötfällas, och böterna dubblas om arbetsgivaren inte betalar ut lönen i tid. Men enligt migrantorganisationer som Amnesty international talat med bötfälls arbetsgivare bara i undantagsfall. ”Ansvarsutkrävande för arbetsrättsliga övergrepp är fortsatt ett av det mest avgörande avskräckande redskapet mot övergrepp. Det är viktigt att lagarna och regleringarna implementeras fullt ut så att de som begår övergrepp får ta konsekvenserna av sina handlingar. Det skulle i sin tur sända ett tydligt budskap till arbetsgivare att brott mot arbetsrätt och relaterade brott inte längre kommer att tolereras.”, skriver organisationen.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.