Pandemin och de restriktioner som införts i dess spår har ytterligare försvårat situationen för Moçambiques bönder. Närmare en halv miljon människor i landet beräknas vara i behov av matbistånd, och situationen riskerar att förvärras. Foto: Charles Mangwiro/IPS

Nyheter

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter

Hungern förvärras i pandemins spår

Redan innan coronapandemin hade Moçambiques bönder stora problem med att nå ut med sina produkter till marknaderna. De restriktioner som infördes för att hejda smittspridningen förvärrade situationen ytterligare. Nu har många i det fattiga landet brist på mat samtidigt livsmedelspriserna skjutit i höjden.

Av Charles Mangwiro/IPS

MOÇAMBIQUE En av de kommersiella bönder i landet som drabbats hårt är Fatima Matavele från distriktet Chokwe. På senare år har stigande bränslepriser och den ekonomiska kris som landet befinner sig i gjort livet svårt – men allra svårast har situationen varit i år, berättar hon.

Det har sedan länge varit problematiskt att bedriva handel i ett land där vägarna är dåliga och polisen hungriga på mutor. Men de restriktioner som införts har gjort situationen än värre. Förra veckan började landet öppnas upp igen efter att ha varit utsatt för hårda restriktioner i en andra omgång, under en månads tid.

I normala fall tar det Fatima Matavele runt fyra timmar att frakta sina produkter till en grönsaksmarknad i utkanten av huvudstaden Maputo. Men i samband med restriktionerna har det tagit mycket längre tid – och i vissa fall inte gått alls. Vid vissa tillfällen har hon tvingats dumpa grönsakerna längs vägkanten.

– Om lasten försenas eller bilarna tvingas vända går produkterna förlorade. Det innebär rena förluster, men jag måste ända betala ut lönerna till min personal vid varje månadsskifte, berättar hon.

Risk för matkris

Hon ingår i ett kollektiv som på grund av krisen minskat antalet matleveranser till Maputo från åtta om dagen, till som mest två.

Stora mängder basmat som produceras i södra Afrika når aldrig fram till marknaderna på grund av dåliga vägar och marknadsbegränsningar. Och de störningar som på grund av pandemin uppstått i matproduktionen har utlöst en stor oro för en begynnande matkris. Priserna på livsmedel har skjutit i höjden samtidigt som många börjat hamstra.

Enligt organisationen Famine Early Warning System, som finansieras av USA:s biståndsmyndighet, har priserna på bland annat majs stigit kraftigt i Moçambique. FN varnar samtidigt för att antalet människor i västra Afrika som hotas av matbrist kan komma att fördubblas, till 43 miljoner, inom de kommande sex månaderna. Detta på grund av pandemin.

Tack vare god lagerhållning har priserna på stapelvaror som majs kunnat hållas nere i vissa länder. Men i andra länder där man är mer beroende av nyproducerad mat har situationen varit svårare. Moçambique är ett av världens fattigaste länder, vilket också innebär att man inte kan förlita sig på importerad mat för att kunna ge föda åt befolkningen.

Nu beräknas nästan en halv miljon invånare vara i behov av matbistånd, enligt jordbruksdepartementet.

Extrema väderfenomen

Flera provinser återhämtar sig dessutom fortfarande från effekterna av de förödande översvämningar och orkaner som drabbade Moçambique i början av förra året.

Tre fjärdedelar av arbetskraften återfinns inom jordbruket.

– Vi bönder utgör lösningen på matkrisen. Men vi tvingas kämpa på egen hand utan att få någon hjälp, säger Fatima Matavele.

Enligt henne har dessutom extrema väderfenomen släckt många bönders hopp om att få fram stora skördar.

I Chokwe har de fattiga småbönderna nu börjat plantera kassava. Men det kommer att dröja åtta månader innan grönsakerna är redo att skördas. Fram till dess kommer hungern att utgöra ett verkligt hot för många av dem.

Dela artikeln:

Dela på facebook
Dela på twitter
Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.