Två nya rapporter visar på arbetande kvinnors utsatthet i arbetslivet. Här manifesterar kvinnor i Brasilien med sången ”En våldtäktsman i din väg” framför högsta domstolen i Brasilia i december förra året. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Nyheter

Dela artikeln:

[addtoany buttons=”facebook,twitter”]

Arbetande kvinnor tvingas till sexuella tjänster

Kvinnor är extremt utsatta för våld och trakasserier i arbetslivet. Det visar två rapporter från två länder i två världsdelar. Fabriksarbetande kvinnor i Brasilien vittnar om mobbing och hot om de inte producerar tillräckligt snabbt eller behöver gå på toaletten. Kvinnor i Zimbabwe avtvingas sexuella tjänster både i arbetet, i jakten på jobb och i kontakt med myndigheter när de efterfrågar grundläggande samhällsservice.

Av Christin Sandberg

BRASILIEN/ZIMBABWE Mer än hälften av alla kvinnor har tvingats till sex mot att de utlovats arbete eller fördelar i arbetslivet. Det visar en ny rapport, Gender and Corruption, gjord av den ideella globala organisationen Transparency International Zimbabwe (TIZ) med stöd från Sverige.

57 procent av de tillfrågade kvinnorna har uppgett att de varit tvungna att utföra sexuella tjänster i gengäld för arbetstillfällen, sjukvård eller till och med för att få en skolplats åt barnen.

Rapporten visar att kvinnor som arbetar i den informella sektorn – en övervägande majoritet av kvinnorna i det globala syd upplevde ”sextortion”, det vill säga att sex användes som utpressningsmetod – som en form av icke-monetär muta – från olika kategorier av tjänstemän.

Närmare hälften av kvinnorna uppgav att de betts om sexuella tjänster för att få tillgång till samhällsservice. Femton procent uppgav att de haft sex i utbyte mot att få ett arbete.

De höga siffrorna innebär, konstaterar TIZ, att ”sextortion” är en del av den sedan tidigare utbredda mutningskulturen – i sin tur en del av korruptionen i Zimbabwe.

Mer utsatta

I rapporten fastslås att den svåra ekonomiska situationen i landet har gjort kvinnor mer utsatta och sårbara för sexuella övergrepp. Inflation, återkommande torka och strömavbrott är några av de problem, förutom korruption, som landet brottas med.

Det är framför allt de kvinnor som saknar ekonomiska resurser som avtvingas sex.

Kvinnor som arbetar inom företagande ses även de som sexobjekt enligt studien. I samband med statliga anbud i upphandlingar eller affärsuppgörelser efterfrågas sexuella tjänster.

Samma problem finns när kvinnor efterfrågar mark för att bosätta sig, göra affärer eller odla. Sammantaget gör de utbredda trakasserierna att kvinnors chanser att få tillgång till mark och företagsmarknader minskar dramatiskt och förstärker en redan existerande social och ekonomisk marginalisering av kvinnor.

Det här är ett globalt fenomen, vilket orsaker stor skada, slår rapporten fast. Det fråntar kvinnor deras värdighet och möjligheter samt underminerar förtroendet för offentliga institutioner.

I Transparency Internationals korruptionsindex rankas Zimbabwe på 158 av 180 länder.

Globalt problem

Sexuella trakasserier är institutionaliserat och har länge drabbat kvinnor. Och det måste hanteras. Få kvinnor vågar anmäla eftersom polisen ses som en del av korruptionskedjan som använder sig av samma metoder. Samma gäller domstolsväsendet som domineras av män.

I rapporten lyfts vikten av att främja och skydda visselblåsare, som ett försök att belysa problemet i större utsträckning.

Från Brasilien kommer en annan rapport som visar att brasilianska textil- och skofabriksarbetare är utsatta för våld – ofta könsbaserat – och trakasserier, i stor utsträckning på sina arbetsplatser.

”För många kvinnor är arbetet likställt med lidande”, konstateras det i rapporten som på engelska kan betitlas ”Promoting Human Rights and strengthening Trade Union Action and Equality in the Brazilian Clothing Sector” (än så länge endast på portugisiska).

Den vanligaste formen av våld som rapporteras är mobbing, förmän som skriker och skäller på arbetstagarna, hotar dem om de inte producerar tillräckligt snabbt och trakasserar dem för att de går på toaletten.

Riktas mot fackligt aktiva

Mobbingen är oftast riktad mot fackligt aktiva individer. Och det könsbaserade våldet är ofta relaterat till andra typer av våld och diskriminering till exempel mot afro-brasilianska kvinnor eller individer från hbtqi-communityt.

I studien intervjuas 246 kvinnor i sex städer: Colatina, Fortaleza, Ipirá, Pouso Alegre, Sapiranga, Sorocaba och San Paolo. Många av dem som deltog ansåg det viktigt med kollektiva avtal för att förbättra arbetsvillkoren. Det framgick också att många arbetstagare saknade kunskap om befintliga lagar och arbetsrätt som innebär rätten till en våldsfri arbetsplats.

Fackföreningar har tagit del av studien och vill bidra till att finnas till på ett bättre sätt för de drabbade.

Könsbaserat våld och trakasserier i textilfabriker är utbrett världen över. Och inte mycket har gjorts hittills. Men i juni 2019 antog FN:s internationella arbetsorganisation ILO världens första globala normer för våld och trakasserier på arbetsplatsen – konvention 190. Den träder i kraft tolv månader efter att den ratificerats av två länders regeringar. Enligt ILO har inget land ännu ratificerat konventionen, men Uruguay har sagt sig ratificera och Namibia har uttalat sig positivt.

Dela artikeln: 

[addtoany buttons=”facebook,twitter”]

Stäng X

Du har kommit till Tidningen Global´s arkiv med äldre artiklar.

Besök tidningenglobal.se för att läsa aktuella nyheter från hela världen.